Nadmierna pewność siebie

Zdarza się, że ludzie bywają zbyt pewni siebie:) Przejawia się to głównie w przecenianiu swojej wiedzy, złej ocenie ryzyka oraz swoich możliwości kontrolowania zdarzeń. Czy może to mieć wpływ także na decyzje inwestycyjne? Jak najbardziej. Inwestorzy są przekonani, że ceny akcji które posiadają będą rosnąć szybciej niż tych akcji, których nie mają w portfelu. Nawet jeżeli nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby potwierdzić takie oczekiwania. Samo posiadanie akcji daje iluzoryczne poczucie kontroli nad ich notowaniami. Nadmierna pewność siebie powoduje trudności z prawidłową oceną zebranych danych, a także przecenianie własnych umiejętności analitycznych. To z kolei może prowadzić do niewłaściwych decyzji inwestycyjnych, podejmowania nadmiernego ryzyka, zbyt intensywnego handlu akcjami, a w konsekwencji do strat. Problem nadmiernej pewności siebie (w temacie inwestowania pieniędzy) w większym stopniu dotyczy mężczyzn niż kobiet. Wynika to z faktu, iż to właśnie mężczyźni częściej dokonują transakcji giełdowych. Bardziej niż kobiety są też przekonani do swych umiejętności w tym zakresie.

Nadmierna pewność siebie wpływa również na zachowania związane z podejmowaniem ryzyka. Inwestorzy, którzy postępują racjonalnie starają się maksymalizować zwrot z inwestycji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Natomiast inwestorzy z nadmierną pewnością siebie na ogół błędnie oceniają podejmowane ryzyko. Skoro taki inwestor jest przekonany, że akcje które nabył przyniosą mu duży zysk, to gdzie tu ryzyko? Niestety badania pokazują, że inwestorzy o wysokim stopniu pewności siebie, postrzegali swoje działania jako bezpieczniejsze, niż okazywały się one w rzeczywistości.

 

Źródło: J.R.Nofsinger „Psychologia inwestowania”