Efekt orzeszków ziemnych

Efekt orzeszków ziemnych dotyczy zysków o niewielkiej wartości. Mówi o tym, że stojąc w obliczu potencjalnego zysku o małej wartości ludzie pozwalają sobie na podejmowanie ryzyka. Zobrazować można to następującym przykładem:

A. 100 dolarów na pewno vs 10% szansa na wygraną 1000 dolarów

B. 10 dolarów na pewno vs 10% szansa na wygraną 100 dolarów

C. 1 dolar na pewno vs 10% szansa na wygraną 10 dolarów

D. 0,1 dolara na pewno vs 10% szansa na wygraną 1 dolara

W każdej z w/w sytuacji jesteśmy stawiani pomiędzy pewną wygraną, a wygraną 10-krotnie wyższą, ale wypłacaną z prawdopodobieństwem 10%. Okazuje się, że ludzie wykazują tym większą skłonność do ryzyka, im mniejsze są wartości pewnego i zarazem niepewnego zysku.

Natomiast w przypadku strat efekt ten działa odwrotnie. Przy małych wartościach strat ludzie są mniej skłonni do ryzyka niż przy wartościach dużych (Zielonka, 2015).