Dywidenda a hedoniczne kadrowanie

Czym jest hedoniczne kadrowanie? Najłatwiej będzie wyjaśnić to pojęcie posługując się przykładem z rynku akcji. Inwestor kupując akcje, ma nadzieję że ich cena będzie rosła, a on na tym wzroście zarobi. Może jednak kierować się również inną formą zysku, a mianowicie wypłacaną dywidendą.

Załóżmy, że inwestor posiada akcje spółki X. Spółka ogłosiła, że wypłaca dywidendę w wysokości 2 zł na każdą akcję. Nadszedł dzień wypłaty dywidendy i odpowiednia suma wpłynęła na rachunek inwestora. Hedoniczne kadrowanie zadziała w tym przypadku w ten sposób, że inwestor będzie skłonny skonsumować ten zysk. I nic w tym dziwnego. Istota tego zjawiska polega natomiast na tym, że w przypadku kiedy wartość spółki X wzrośnie o 2 zł, inwestor nie będzie odczuwał takiej pokusy do realizacji zysku jak w wypadku dywidendy. Albowiem inwestorzy inaczej traktują zyski otrzymane w postaci wypłaconej dywidendy, a inaczej zyski będące skutkiem wzrostu cen akcji.